OFERTA

Regulamin

Nasza współpraca rozpoczyna się od kontaktu telefonicznego, następnie potwierdzają Państwo zlecenie poprzez złożenia zamówienia na pocztę elektroniczną - kontakt@bardzofajnyklaun.pl.

W wiadomości skierowanej do mnie należy podać :

- imię i nzawisko jubilata,
- wiek jubilata (które to będa urodziny),
- planowaną ilośc gości (abym wiedział ile mam wykonać zaproszeń),
- kiedy mają się odbyć urodziny (data i godzina),
- numer telefonu do osoby zlecającej i jej imię i nazwisko,
- uzgodnioną lokalizację - gdzie ma się odbyć impreza.

REGULAMIN ORGANIZACJI URODZIN

1. Warunkiem rezerwacji terminu urodzin jest wpłacenie zaliczki w wysokości 100 zł na konto organizatora imprezy.

2. Urodziny trwają 2 godziny zegarowe (czas liczony jest od ustalonej godziny, nie od momentu zebrania się wszystkich gości).

3. Podczas rezerwacji należy podać planowaną liczbę gości.

4. Opłata za zorganizowanie urodzin jest nie mniejsza niż opłata zgodna z liczbą zgłoszonych uczestników. W przypadku, gdy liczba faktycznych uczestników jest większa i przekracza określony przedział dzieci, opłata jest zgodna z faktyczną liczbą dzieci biorących udział w przyjęciu.

5. Za gości uważane są wszystkie obecne dzieci biorące udział w którejkolwiek z aktywności podczas urodzin (zabawy, zamek, modelowane balony).

6. Rozliczenie za zabawę następuję w przerwie na godzinę przed zakończeniem imprezy.

7. Dzieci podczas urodzin znajdują się pod opieką animatora.

8. Urodziny kończą się o ustalonej godzinie, po której organizator żegna się z gośćmi i opuszcza miejsce zabawy.

9. Podczas rezerwacji urodzin należy uzgodnić scenariusz przyjęcia.

10. W cenie urodzin zawarte jest: zabawa prowadzona przez animatora (dzieci są cały czas pod troskliwą opieką), zaproszenia, dostosowanie scenariusza zabaw do potrzeb grupy i oczekiwań jubilata i inne ustalone atrakcje.

11. Zapewnienie tortu ze świeczkami pozostaje po stronie rodziców.

12. Zapewnienie poczęstunku zależy od zamówienia, jakiego dokonają rodzice podczas rezerwacji imprezy.